editor

16/11/2018

PKS Tedavisi

PKS Tedavisi Tedavide kullanılabilecek bir takım ilaçlar mevcuttur. Hormon dengesini kuracak bir takım ilaçlar hastalığın ilerleme hızını azaltabilir ve bazen ilerlemeyi durdurabilirler. Bununla birlikte pelvik ağrının […]
16/11/2018

Tanı Yöntemleri

Tanı Yöntemleri Şüphelenilen hastalarda tanı için yapılması gereken ilk basamak tetkik doppler (renkli) ultrasonografi olmalıdır. Hastaların hem pelvik bölgeleri hem de bacakları toplardamarlar açısından renkli ultrason […]
16/11/2018

Muayene Bulguları

Muayene Bulguları Hastaların fizik muayene bulguları çok belirgin değildir. Hastalarda alt karın bölgesine bastırmakla ağrı oluşabilir veya dolgunluk hissedilebilir. Hastaların bir kısmında kasık, genital bölge ve […]
16/11/2018

PKS Hastalarında Şikayetler

PKS Hastalarında Şikayetler Şikayetler PKS hastalarında genelde nedeni başka sebeplerle açıklanamayan, adet döneminden etkilenmeyen, cinsel ilişki ile şiddetlenebilen alt karın ve kasık ağrısı mevcuttur. Ağrı ile […]
16/11/2018

PKS sebepleri nelerdir?

PKS sebepleri nelerdir? PKS oluşumuna neden olan sebepler arasında özellikle karın ve genital bölge ile ilgili toplardamarlarda pıhtılaşmalar ve tıkanıklıklar, karın içi basınç artışına sebep olabilecek […]
16/11/2018

Hastalığın Oluşum Mekanizması

Hastalığın Oluşum Mekanizması Hastalığın gelişimine sebep olan neden; gebelik, şişmanlık vb. çeşitli sebeplerle karın içinde bulunan ve kadın genital organlarının kanını toplayan toplardamarların varisleşmesidir. Bacaklarda görülen […]
16/11/2018

Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir?

Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir? Pelvik ağrı, günümüzde kadınların “Kadın Hastalıkları ve Doğum” uzmanlarına başvuru sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Toplumda kadınlarda yaklaşık %20 sıklıkta görülen […]
18/05/2017

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri Modern tıbbın gelişimi ile birlikte gelişme kaydeden perkutan işlemler hem derin ven trombozu (DVT) hem de pulmoner […]
18/05/2017

Variste Estetik Amaçlı Tedaviler

Variste Estetik Amaçlı Tedaviler Estetik Amaçlı Girişimler Nasıl Uygulanır? Estetik amaçlı girişimler poliklinik ortamında uygulanır. Hasta herhangi bir şekilde hastaneye yatırılmaz. Tedaviden hemen sora normal hayata […]
18/05/2017

Variste Endovenöz Tedavi

Variste Endovenöz Tedavi Ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyatsız tedavi yöntemleri termal ve nontermal (ısı kullanan ve kullanmayan) olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Termal yöntemler radyofrekans […]
18/05/2017

Variste Cerrahi Tedavi

Variste Cerrahi Tedavi Klasik Varis Cerrahisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz? 10 sene öncesine kadar hemen her hastada uygulanmakta olan klasik varis cerrahisi günümüzde yerini EVLA, RF […]
18/05/2017

Pulmoner Emboli

Pulmoner Emboli Pulmoner Emboli Nedir? Pulmoner emboli (PE), derin bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının (trombüs), oluştuğu yerden koparak akciğer atardamarını tıkamasına verilen isimdir. PE, bacaktaki pıhtıdan kopan […]
18/05/2017

Derin Ven Trombozu

DVT nedir? Thromboz, eski Yunanca’da “tıkaç” anlamına gelen bir sözcüktür. Günümüzde tromboz, kan damarının kan pıhtısı (trombüs) ile tıkanması anlamına gelmektedir. Derin Ven Trombozu (DVT) ise […]
18/05/2017

Varis ve Kronik Venöz Yetersizlik

Varis ve Kronik Venöz Yetersizlik Varis Nedir? Nasıl Oluşur? Toplardamarlar vücutta kullanılmış ve kirlenmiş kanı kalbe taşıyan damarlardır. Bacaklarda yer alan toplardamarlar yerçekiminin aksi yönünde kan […]
18/05/2017

Girişimsel Tedavi

Periferik Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Tedavi Sürecinin Yönetimi Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinden başlayıp cerrahi seçeneklere uzanan geniş spektrumdaki tekniklerin hepsine hakim […]
18/05/2017

Medikal ve Cerrahi Tedavi

Periferik Arter Hastalıklarında Medikal ve Cerrahi Tedavi Tedavi Sürecinin Yönetimi Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinden başlayıp cerrahi seçeneklere uzanan geniş spektrumdaki tekniklerin […]
18/05/2017

Anevrizmalar Damar Genişlemesi

Anevrizma ne demektir ve nerelerde görülür? Anevrizma tanım olarak, vücuttaki herhangi bir atardamarın balonlaşarak normal çapının 2 katına ulaşması olarak tanımlanır. En sık karın ana atardamarında […]
18/05/2017

Acil Damar Hastalıkları

Acil Damar Hastalıkları Periferik Emboli Periferik arter hastalığı zemininde daralmış bir damarın oluşan bir kan pıhtısı ile aniden tıkanması (tromboz) veya kalp, karın içindeki damarda mevcut […]
18/05/2017

Karotis Arter Şahdamar Hastalığı

Karotis Arter Hastalığı Karotis arter hastalığı (KrAH) nedir? KrAH boynun her iki yanından seyrederek kafatasına giren ve beynin beslenmesini sağlayan karotis atardamarlarının (şah damarlar) daralması veya […]
18/05/2017

Damar Sertliği Tıkanıklığı

Damar Sertliği Tıkanıklığı Periferik damar hastalığı nedir? Periferik damar hastalığı (PDH), damar sertliğine ( ateroskleroz ) bağlı olarak vücüdumuzdaki atardamar sisteminde gelişen dejenerasyondur. Bu dejenerasyon sırasında […]