• 7/24 Hastanemize Ulaşın
  • Hastane Randevu : 0212 919 60 00

Category Archives: Venöz Hastalıklar ve Varis

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Modern tıbbın gelişimi ile birlikte gelişme kaydeden perkutan işlemler hem derin ven trombozu (DVT) hem de pulmoner emboli (PE) tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavi yöntemleri sayesinde DVT nedeni ile erken dönemde gelişme riski olan PE sıklığı azaltılmakta ve bu hastaların geç dönemde en sık karşılaştığı problem olan posttrombotik sendromun önüne geçilebilmektedir. Aynı zamanda PE gelişmiş hastalarda erken dönemde yoğun bakım ihtiyacı ortadan kalkmakta, mortalite-morbidite riski azalmakta ve uzun dönemde gelişebilecek muhtemel kronik akciğer hastalıkları engellenmektedir.

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Anjiografi salonunda lokal anestezi altında yapılan bu tedaviler tamamen ağrısızdır. Hasta sadece damar ilk giriş sırasında kullanılan lokal anesteziyi hisseder. Hasta yüzüstü yatar şekilde yapılan bu işlemler sırasında hem ultrasonografi hem de anjiografi kullanılmaktadır.

Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Ultrason eşliğinde diz bölgesinden toplardamara girildikten sonra tıkalı olan bölümün klavuz tel ile geçilmesini takiben kateter ilerletilir.

Önce venografi yapılarak, toplardamarın pıhtı ile tıkanmış bölümü tespit edilir. Daha sonra aşağıdaki uygun yöntemler aracılığı ile pıhtının eritilmesi/aspire edilmesi ve damar açıklığının sağlanması gerçekleştirilir.

1. Anjiojet İle Farmakomekanik Tedavi:

Pıhtının içinden ilerletilen “Anjiojet cihazı”, eş zamanlı olarak pıhtı eritici ilaç (trombolitik) infüzyonu ve yüksek hızlı jet serum akımı ile oluşmuş trombüsün eritilmesini ve aspire edilmesini sağlar.

Farklı çaptaki ve uzunluktaki kataterleri ile her türlü DVTde kullanılabildiği gibi, pulmoner emboli tedavisinde de güvenle ve etkin bir şekilde kullanılabilmektedir.

İşlem sırasında pıhtı eritildiği sırada aspire edildiği için, pulmoner emboli gelişme riski çok düşüktür.Bununla birlikte kullanılan pıhtı eritici ve kan sulandırıcı dozları çok düşük olduğundan major kanama riski de çok düşüktür.

2. Ultrasonik Kataterle Trombolitik Tedavi :Bu yöntemde kullanılan ultrason dalgaları ile, organize olmuş pıhtı liflerini ayrılmakta ve trombolitik işlemin etkisi artmaktadır.

Yani ultrason dalgaları, pıhtı eritici ilacın pıhtının içie nüfuz etmesini kolaylaştımakta ve dolayısı ile etkisini arttırmaktadır. Trombolitik tedavinin diğer bir önemli konusuda venöz kapakların arkasında kalan pıhtıların eritilmesidir.

3. Perkutan Aspirasyon Trombektomisi :

Trombolitik (Pıhtı eritici) ilaç alması mümkün olmayan hastalarda “Aspirasyon Trombektomi” tedavisi önem kazanmaktadır.

Kılavuz tel üzerinden yürüyen ve saniyede 4000 devirden hızlı bir şekilde dönen bir yay sisteminden oluşan bu ileri teknoloji kateter sayesinde damar içindeki pıhtı aktif ve hızlı bir şekilde temizlenmekte, hastalar kan sulandırıcı ilaç almadan tedavi olma şansını yakalamaktadırlar.

Erken dönemde (ilk 14 gün) yakalanan trombozlarda totale yakın bir tedavi şansı mümkün olmaktayken, ilerleyen haftalarda tedavinin başarı oranı pıhtının bekleyerek sertleşmesiyle parallel olarak düşmektedir.

Etiketler: yeni tedavi yöntemleri, girişimsel tedavi, trombektomi, pıhtı aspirasyonu, trombolitik tedavi, pıhtı eritme tedavisi, doppler, ultrason, venografi, lokal anestezi, stent

Variste Estetik Tedavi Yöntemleri

Variste Estetik Amaçlı Tedaviler

Estetik Amaçlı Girişimler Nasıl Uygulanır?

Estetik amaçlı girişimler poliklinik ortamında uygulanır. Hasta herhangi bir şekilde hastaneye yatırılmaz. Tedaviden hemen sora normal hayata devam edebilir.

Skleroterapi Nedir?

Skleroterapi; daha çok küçük ve bazen de orta boylu ovarislerin tedavisinde kullanılan bir yömdir. İnce uçlu insülin enjektörü ile damar içine girilerek sklerozan madde (büzüştürücü) damara verilir ve damardaki kan akımı durdurularak damarın kapanması sağlanır. Tedavinin daha başarılı olmasını sağlamak ve bir takım yan etkileri en aza indirgemek için yaz dönemi dışında yapılması tavsiye edildir.

Lazer ve RF ile Estetik Tedavi Nasıl Yapılır?

1.Yüzeyel (transdermal) lazer: Kalem şeklinde bir probla kılcal varislere ciltten geçen lazer enerjisi verilir. Yıllardır kullanılan etkili bir yöntemdir. Ancak damara ulaşması için lazer ışınının ciltten geçmesi gerektiğinden, ciltte de renk değişiklikleri gibi yan etkileri olabilir. Ayrıca işlemden sonra birkaç hafta güneşten kaçınmak gerekir. Bu yüzden yaz döneminde yapılması önerilmez

2. Yüzeyel RF: Saç teli kadar ince bir iğneyle ciltten geçilip kılcal varislere ulaşılır ve RF enerjisi verilir. Kullanımı son yıllarda yaygınlaşan yeni ve etkili bir yöntemdir.

RF enerjisi cilt geçildikten sonra direkt olarak kılcal varislere verildiğinden cilt korunmuş olur. Dolayısıyla, lazerdeki yan etkiler bu yöntemde daha seyrek görülür. Ayrıca tedaviden sonra güneşten sakınmak gerekmediğinden yaz mevsiminde en sıcak günlerde bile uygulanabilir, hasta ertesi gün denize girebilir.

İşlemler Ağrılı mıdır?

İşlemler çok ağrılı ve acılı değildir ancak yine de varolan ağrıyı en aza indirmek amacı ile girişimlerden 15 dk önce cilde lokal anestezik kremler uygulanmaktadır.

Estetik Amaçlı Girişimler Herkes Tarafından Yapılabilir mi?

Hayır. İşlemlerde, düşük de olsa komplikasyon gelişme riski olduğu için mutlaka konunu uzmanı olan hekimler tarafından yapılmalıdır. Kliniğimizde tüm işlemleri, konusunda uzman olan deneyimli hekimlerimiz yapmaktadır.

Variste Estetik Amaçlı Tedaviler

Etiketler: variste estetik tedavi,  lazerköpük tedaviziskleroterapiradyofrekanskılcal varisestetikbacak estetiği

Variste Girişimsel Tedavi

Variste Girişimsel Tedavi

Ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?
Ameliyatsız tedavi yöntemleri termal ve nontermal (ısı kullanan ve kullanmayan) olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Termal yöntemler radyofrekans ve lazer ablasyon yöntemleri iken nontermal yöntemler ise klasik köpük (skleroterapi) ve yeni nesil yapıştırıcı (glue) yöntemleridir.

Endovenöz Lazer (EVLA) ve Radyofrekans (RF) Ablasyon Uygulamaları Nasıl Yapılmaktadır?
Her iki uygulama da ameliyathanede yapılır. Sedasyon + lokal anestezi veya spinal anestezi (belden uyuşturularak) tercih edilir. EVLA ve RF ablasyon yönteminde bilek veya diz hizasından Safena Magna toplardamarına, ultrason kılavuzluğunda girilerek damar içine lazer/RF fiberi yerleştirilir. Bu fiberin yeri ultrason ile teyit edildikten sonra damar çevresine boydan boya lokal anestezi uygulanır. Lazer/RF fiberi geri çekilerek tüm damar lazer/RF enerjisi verilerek kapatılır. Kapatılan damar vücut tarafından gittikçe küçültülerek yok edilir .

Variste Endovenöz Tedavi

Nontermal Yöntemlerin Özellikleri Nelerdir?
Nontermal tekniklerde de termal yöntemlerde olduğu işlem yapılacak ana toplardamara, ultrason eşliğinde bilek veya diz bölgesinden bir katater yerleştirilir ve kataterin yeri ultrason ile teyit edilir. Termal yöntemlerden farklı olarak nontermal yöntemlerde damar çevresine anestezi vermek gerekmemektedir. Skleroterapi adını verdiğimiz klasik köpük yönteminde damarın içine köpük sklerozan madde, yapştırıcı yöntemlerde ise yeni nesil yapıştırıcı ilaçlar verilerek damar çeperlerinin yapışarak kapanması sağlanır.

 

 

Variste Endovenöz Tedavi

Enbdovenöz Tekniklerinin Klasik Cerrahiye Üstünlükleri Nelerdir?
• Hastada herhangi bir kesi ve yara izi olmaz, sadece bir iğne girişi olur
• Girişim sonrası klasik yönteme oranla daha ağrısızdır
• Hastalar aynı gün yürüyebilirler.
• Hastalar, normal hayatlarına daha kısa sürede dönerler
• Nontermal yöntemlerde ısı da olmadığı için, termal yöntemlere oranla iyileşme çok daha hızlı ve girişim sonrası şikayetler çok daha azdır.

Endovenöz Tekniklerde Hastane ve İyileşme Süreci Nasıldır?
Hasta, işlemin yapılacağı sabah hastaneye gelmekte ve işlemden 3-5 saat sonra taburcu olmaktadır. İşlem, standart şartlarda her bir bacak için 20-30 dk kadar sürmektedir ve ya yüzeysel bir genel anestezi (sedasyon) veya lokal anestezi ile yapılmaktadır. . İşlemden hemen sonra hastalar yürütülmektedir.

Termal yöntemlerde ısının etkisine bağlı olarak 1-2 gün işlem hattı boyunca hafif bir yanma, sızlama şikayeti olabilir.

Nontermal yöntemlerde işlem sonrasında hemen hiç şikayet görülmemektedir.

Her iki yöntemde de iyileşme sürecini hızlandırmak için 1 ay boyunca uygun basınç be boyutta varis çorabı ile ilaç tedavisi düzenlenmelidir.

Variste Endovenöz Tedavi

Etiketler: variste endovenöz tedavi,  lazerle varis tedavisi, radyofrekansla varis tedavisi, yapıştırıcı ile varis tedavisi, köpükle varis tedavisi, skleroterapi, kopük tedavisi, lokal anestezi, endovenöz tedavi, endovenöz ablasyon, ultrason, doppler 

Variste Cerrahi Tedavi

Variste Cerrahi Tedavi

Klasik Varis Cerrahisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

10 sene öncesine kadar hemen her hastada uygulanmakta olan klasik varis cerrahisi günümüzde yerini EVLA, RF ablasyon ve skleroterapi gibi yeni yöntemlere bırakmaya başlamıştır.

Ancak hala bazı ileri vakalarda ve RF ve EVLA için uygun olmayan vakalarda uygulanmaktadır.

Klasik Varis Ameliyatlarında Ne Gibi İşlemler Yapılmaktadır ve Kesiler Ne Büyüklükte olur?

Hastanın ve hastalığın özelliklerine göre, ana yüzeyel toplardamarın çıkartılması (stripping, kapak tamiri, perforan damarların bağlanması işlemlerinin biri veya birkaçı uygulanabilmektedir.

Hastanın bilek bölgesinde 1-2 ve kasık bölgesinde 2-4 cm.lik 2 küçük kesisi bulunmaktadır. Bunun dışında dışarıdan görünen varis pakelerini çıkarmak için her pake üzerinde yarım cm büyüklüğünde kesiler yapılabilir. Perforan ven bağlaması işlemi yapılacaksa da bacağın bazı bölgelerinde 3-5 cm.lik kesiler bulunabilir. Yapılacak girişimler ve kesiler hakkında bilgi size hekiminiz tarafndan, ameliyattan önce verilmelidir.

Varis ameliyatları genel anestezi ile mi yapılır?

Klasik varis cerrahisi, genel anestezi ile yapılabilmekle birlikte spinal anestezi (belden uyuşturarak) altında da yapılabilir.

Hastanede Ne Kadar Kalmam Gerekir ve Çalışmaya/normal hayata ne kadar sürede dönebilirim?

Ameliyat sonrası hastanede 1 gece kalmak gereklidir. Normal şartlarda ameliyatın ertesi gününde taburcu olabilirsiniz. Sabah erken saatlerde yapılan ameliyatlarda aynı günün akşamüstünde de taburcu olmak mümklün olabilmektedir.

Ameliyattan sonra ağrı, şişlik gibi nedenlerle 5-7 gün istirahat önerilmekle birlikte bu süre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Konu ile ilgili hekiminizden bilgi alıp karar vermeniz en doğrusu olacaktır.

Variste Cerrahi Tedavi

Etiketler: variste cerrahi tedavi, ameliyat, damar çıkarma, varis ameliyatı, varis cerrahisi, kapakçık tamiri, stripping, anestezi

Pulmoner Emboli

Pulmoner Emboli

Pulmoner Emboli Nedir?

Pulmoner emboli (PE), derin bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının (trombüs), oluştuğu yerden koparak akciğer atardamarını tıkamasına verilen isimdir. PE, bacaktaki pıhtıdan kopan parça(lar)ın boyutuna göre akciğer atardamarının ana gövdesinde veya dallarının bir veya birkaçında tıkanmaya sebep olabilir. Ana damarlardan biri tıkanırsa gelişen durum “masif pulmoner emboli” olarak adlandırılır ve durum oldukça ciddidir.

PE Kimlerde Görülür?

PEnin kaynağı hemen tüm vakalarda derin ven trombozudur (DVT). Bacak derin toplardamarlarında oluşan trombüs (kan pıhtısı) olduğu yerden koparak akciğer atardamarını tıkar ve PEye sebebiyet verir. Bu yüzden DVT için risk altında olan kişiler, PE açısından da risk altındadırlar

Bunlar haricinde kırık kemiğin iliğinde bulunan yağlı madde, hamilelik veya doğumda amniyotik sıvı, madde kullanımı da Peye nadir de olsa sebep olabilen durumlardır.

PE belirtileri nelerdir?

Gelişen PEnin yaygınlığına ve ciddiyetine göre değişmekle birlikte
• Nefes almada zorluk
• Batıcı göğüs ağrısı
• Öksürük
• Öksürükle kan gelmesi (hemoptizi)
• Çarpıntı
• Tansiyon düşüklüğü
• Ani kalp durması
gibi şikayetlerden biri veya birkaçı meydana gelebilir.

PE nasıl teşhis edildir?

Şikayetleri dinlenerek PEden şüphelenilen bir hastada öncelikle DVT tanısının konması için doppler ultrasonografi yapılır. Ancak doppler ultrasonografi PE ile ilgili bir fikir vermez, sadece Peye sebep olabilecek olan DVTnin varlığını /yokluğunu ortaya koyar.
D dimer kan testi, Pede yükselmekle birlikte, PE dışında pek çok durumda da yükselebilmektedir. Bu yüzden PE tanısı koymada tek başına anlamlı değildir. PE tanısı konmuş hastada, klinik durumun seyrinde rol oynayabilir.

Ekokardiyografi akciğer ana atardamarlarındaki embolilerin tanınmasında oldukça faydalı, kolay, ağrısız ve ucuz bir yöntemdir. Ancak PEnin kesin tanısı bilgisayarlı tomografi ile yapılacak akciğer anjiografisi ile konur.

Pulmoner Emboli

PEde tedavi seçenekleri nelerdir?

1. Medikal Tedavi
Antikoagulan (Kan sulandırıcı) ilaçlar: Tanısı konan hastaya derhal başlanmalıdır. Hap (coumadin veya yeni nesil antikoagulanlar) veya enjeksiyon (heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin) formları bulunmaktadır. Enjeksiyon formları etkisine yapılır yapılmaz başlarken, hap formlarının etkisi alınmaya başladıktan 12-48 saat sonra görülür. Uzun süreli tedavide kullanılan antikoagulan ilaçların etkileri tekrar pıhtılaşmanın engellenmesi ve kanama riski nedeni ile çok yakından takip edilmelidir.
Sistemik Trombolitik Tedavi : Çeşitli pıhtı eritici ilaçların vücuda, bir damar yolu aracılığı ile verilmesidir. Etkisi antikoagulanlardan daha belirgindir ancak major kanama riski antikoagulanlara oranla daha yüksek olduğundan artık neredeyse kullanılmamakta olan bir tedavi yöntemidir.

2. Cerrahi Tedavi
Bazı vakalarda akciğer atardamarına atmış pıhtı parçasını cerrahi olarak çıkarmak mümkündür. Ancak oldukça riskli olan bu ameliyat, son çare olarak kullanılmaktadır.

3. Perkutan Girişimler
Gününmüzde en kabul gören yöntemlerdir. Anjiografi salonunda uygulanan bu girişimlerde hasta yüzüstü yatırılarak diz toplardamarından giriş yapılır. Hastanın ve hastalığın durumuna/ciddiyetine göre aşağıdaki işlemlerden biri/birkaçı planlanabilir.
• DVTye yönelik işlemler
• Pulmoner trombolitik tedavi : Akciğer atardamarının içine pıhtı eritici ilaçların verilmesi
• Ultrasonla hızlandırılmış kataterle trombolitik tedavi : Akciğer atardamarına pıhtı eritici ilaç verirken aynı anda yüksek frekanslı ultrason dalgalarını kullanan bir yöntemdir.
• Perkutan Aspirasyon Trombektomi : Akciğer atardamarına ilerletilen bir cihaz ile pıhtının tamamen aspire edilmesi mümkün olabilmektedir.

Etiketler: pulmoner emboli, toplardamar, pıhtılaşma, akciğere pıhtı atması, filtre, nefes darlığı, göğüs ağrısı