Kapak Hastalıkları

Ritim Bozuklukları
17/05/2017
Koroner Arter Hastalığı
17/05/2017

Kapak Hastalıkları

Kalbimiz sürekli çalışan bir pompa görevi görmektedir. Her saat yaklaşık 379 litre kanı vücudumuza pompalar. Bu işlem sırasında kalp kapakları kanın kalpte tek yönde ilerlemesinde anahtar rol oynamaktadır. Kalbin her atımında bu kapaklar açılıp kapanarak kanın bir kalp boşluğundan diğerine geçmesini sağlarlar. Kapakların gerisindeki ve önündeki basınç değişiklikleri bu kapakların tam zamanında açılıp kapanmasına neden olan güçtür. Böylelikle kan kalp pompası ile kalpten çıkan ana atardamar olan aortaya, oradan da vücudumuza pompalanır.

Kapak Hastalıkları

Kapak Hastalıkları

Kalbimizde 4 kalp kapağı bulunmaktadır

•Triküspit kapak sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındaki kan akışını düzenler.
•Pulmoner kapak, sağ ventrikülden kanı akciğerlere taşıyan pulmoner artere olan kan akışını düzenler.
•Mitral kapak akciğerlerden oksijenlenerek pulmoner venler vasıtasıyla sol atriyuma gelen kanın sol ventriküle geçişini düzenler.
•Aort kapak sol ventriküle gelen kanın ana atardamarımız olan aortaya geçişini kontrol eder

Kapaklarda meydana gelen iki türlü problem kalbimizdeki bu düzenli kan akışını bozar: Daralma ve yetmezlik. Yetmezlik(regürjütasyon) geriye kaçış olarak da ifade edilebilir. Eğer kalp kapağı tam olarak kapanamıyorsa, kalp boşluğundaki kanın tamamı ileri doğru pompalanamayacak, kanın bir kısmı gerideki boşluğa kaçacakdır. Eğer vücuda pompalanması gereken kanın önemli bir kısmı hasta kapaktan geriye doğru kaçıyorsa, bu kaçağı telafi etmek için kalp daha fazla çalışacak ve kalp boşlukları genişleyecektir (dilatasyon).

Diğer sık karşılaşılan problem ise kapakların daralmasıdır(stenoz). Kapak yapısını oluşturan yaprakçıkların kalınlaşması ve birbirine yapışarak elastikiyetini kaybetmesi sonucu kapakta daralma meydana gelir. Daralmış olan kapaktan sadece küçük miktarlarda kan geçebileceğinden vücudumuza pompalanan kan miktarında yine azalma meydana gelir. Kalp bunu telafi etmek için de daha fazla çalışmak zorundadır ve zamanla kalp adele kitlesinde hacim artışı (hipertrofi) meydana gelir. Bu durumlar kapaklarda tek başına olabileceği gibi her iki durum birlikte de olabilir.

Kapak Hastalıkları

Darlık veya yetersizlik durumlarında eğer ameliyat gereksinimi mevcut ise kalbin ve kapakların anatomik özelliklerine bağlı olmakla birlikte, kapaklarda tamir olasılığı mümkündür. Çok çeşitli tamir yöntemleri bulunmakla birlikte tamir olasılığı bulunmayan kapaklarda değişim yapmak söz konusu olmaktadır. Kalp kapağı değişimlerinde ise kullanılabilecek mekanik ve biyolojik olmak üzere, 2 farklı tür kapak bulunmaktadır. Operasyon öncesinde, yapılabilecek işlemler ve gerekli ise değişimde kullanılacak kapak seçimi konusunda hekiminiz ile detaylı olarak görüşmeniz, sizin için en doğru kararın verilmesini sağlayacaktır.

Etiketler: kapak hastalıkları, romatizma, kapakta üfürüm, kapak yetmezliği, kapak darlığı, aort, mitral, stenoz, romatizmal kapak hastalıkları