• 7/24 Hastanemize Ulaşın
  • Hastane Randevu : 0212 919 60 00

Tag Archives: doppler

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Modern tıbbın gelişimi ile birlikte gelişme kaydeden perkutan işlemler hem derin ven trombozu (DVT) hem de pulmoner emboli (PE) tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavi yöntemleri sayesinde DVT nedeni ile erken dönemde gelişme riski olan PE sıklığı azaltılmakta ve bu hastaların geç dönemde en sık karşılaştığı problem olan posttrombotik sendromun önüne geçilebilmektedir. Aynı zamanda PE gelişmiş hastalarda erken dönemde yoğun bakım ihtiyacı ortadan kalkmakta, mortalite-morbidite riski azalmakta ve uzun dönemde gelişebilecek muhtemel kronik akciğer hastalıkları engellenmektedir.

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Anjiografi salonunda lokal anestezi altında yapılan bu tedaviler tamamen ağrısızdır. Hasta sadece damar ilk giriş sırasında kullanılan lokal anesteziyi hisseder. Hasta yüzüstü yatar şekilde yapılan bu işlemler sırasında hem ultrasonografi hem de anjiografi kullanılmaktadır.

Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri

Ultrason eşliğinde diz bölgesinden toplardamara girildikten sonra tıkalı olan bölümün klavuz tel ile geçilmesini takiben kateter ilerletilir.

Önce venografi yapılarak, toplardamarın pıhtı ile tıkanmış bölümü tespit edilir. Daha sonra aşağıdaki uygun yöntemler aracılığı ile pıhtının eritilmesi/aspire edilmesi ve damar açıklığının sağlanması gerçekleştirilir.

1. Anjiojet İle Farmakomekanik Tedavi:

Pıhtının içinden ilerletilen “Anjiojet cihazı”, eş zamanlı olarak pıhtı eritici ilaç (trombolitik) infüzyonu ve yüksek hızlı jet serum akımı ile oluşmuş trombüsün eritilmesini ve aspire edilmesini sağlar.

Farklı çaptaki ve uzunluktaki kataterleri ile her türlü DVTde kullanılabildiği gibi, pulmoner emboli tedavisinde de güvenle ve etkin bir şekilde kullanılabilmektedir.

İşlem sırasında pıhtı eritildiği sırada aspire edildiği için, pulmoner emboli gelişme riski çok düşüktür.Bununla birlikte kullanılan pıhtı eritici ve kan sulandırıcı dozları çok düşük olduğundan major kanama riski de çok düşüktür.

2. Ultrasonik Kataterle Trombolitik Tedavi :Bu yöntemde kullanılan ultrason dalgaları ile, organize olmuş pıhtı liflerini ayrılmakta ve trombolitik işlemin etkisi artmaktadır.

Yani ultrason dalgaları, pıhtı eritici ilacın pıhtının içie nüfuz etmesini kolaylaştımakta ve dolayısı ile etkisini arttırmaktadır. Trombolitik tedavinin diğer bir önemli konusuda venöz kapakların arkasında kalan pıhtıların eritilmesidir.

3. Perkutan Aspirasyon Trombektomisi :

Trombolitik (Pıhtı eritici) ilaç alması mümkün olmayan hastalarda “Aspirasyon Trombektomi” tedavisi önem kazanmaktadır.

Kılavuz tel üzerinden yürüyen ve saniyede 4000 devirden hızlı bir şekilde dönen bir yay sisteminden oluşan bu ileri teknoloji kateter sayesinde damar içindeki pıhtı aktif ve hızlı bir şekilde temizlenmekte, hastalar kan sulandırıcı ilaç almadan tedavi olma şansını yakalamaktadırlar.

Erken dönemde (ilk 14 gün) yakalanan trombozlarda totale yakın bir tedavi şansı mümkün olmaktayken, ilerleyen haftalarda tedavinin başarı oranı pıhtının bekleyerek sertleşmesiyle parallel olarak düşmektedir.

Etiketler: yeni tedavi yöntemleri, girişimsel tedavi, trombektomi, pıhtı aspirasyonu, trombolitik tedavi, pıhtı eritme tedavisi, doppler, ultrason, venografi, lokal anestezi, stent

Variste Girişimsel Tedavi

Variste Girişimsel Tedavi

Ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?
Ameliyatsız tedavi yöntemleri termal ve nontermal (ısı kullanan ve kullanmayan) olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Termal yöntemler radyofrekans ve lazer ablasyon yöntemleri iken nontermal yöntemler ise klasik köpük (skleroterapi) ve yeni nesil yapıştırıcı (glue) yöntemleridir.

Endovenöz Lazer (EVLA) ve Radyofrekans (RF) Ablasyon Uygulamaları Nasıl Yapılmaktadır?
Her iki uygulama da ameliyathanede yapılır. Sedasyon + lokal anestezi veya spinal anestezi (belden uyuşturularak) tercih edilir. EVLA ve RF ablasyon yönteminde bilek veya diz hizasından Safena Magna toplardamarına, ultrason kılavuzluğunda girilerek damar içine lazer/RF fiberi yerleştirilir. Bu fiberin yeri ultrason ile teyit edildikten sonra damar çevresine boydan boya lokal anestezi uygulanır. Lazer/RF fiberi geri çekilerek tüm damar lazer/RF enerjisi verilerek kapatılır. Kapatılan damar vücut tarafından gittikçe küçültülerek yok edilir .

Variste Endovenöz Tedavi

Nontermal Yöntemlerin Özellikleri Nelerdir?
Nontermal tekniklerde de termal yöntemlerde olduğu işlem yapılacak ana toplardamara, ultrason eşliğinde bilek veya diz bölgesinden bir katater yerleştirilir ve kataterin yeri ultrason ile teyit edilir. Termal yöntemlerden farklı olarak nontermal yöntemlerde damar çevresine anestezi vermek gerekmemektedir. Skleroterapi adını verdiğimiz klasik köpük yönteminde damarın içine köpük sklerozan madde, yapştırıcı yöntemlerde ise yeni nesil yapıştırıcı ilaçlar verilerek damar çeperlerinin yapışarak kapanması sağlanır.

 

 

Variste Endovenöz Tedavi

Enbdovenöz Tekniklerinin Klasik Cerrahiye Üstünlükleri Nelerdir?
• Hastada herhangi bir kesi ve yara izi olmaz, sadece bir iğne girişi olur
• Girişim sonrası klasik yönteme oranla daha ağrısızdır
• Hastalar aynı gün yürüyebilirler.
• Hastalar, normal hayatlarına daha kısa sürede dönerler
• Nontermal yöntemlerde ısı da olmadığı için, termal yöntemlere oranla iyileşme çok daha hızlı ve girişim sonrası şikayetler çok daha azdır.

Endovenöz Tekniklerde Hastane ve İyileşme Süreci Nasıldır?
Hasta, işlemin yapılacağı sabah hastaneye gelmekte ve işlemden 3-5 saat sonra taburcu olmaktadır. İşlem, standart şartlarda her bir bacak için 20-30 dk kadar sürmektedir ve ya yüzeysel bir genel anestezi (sedasyon) veya lokal anestezi ile yapılmaktadır. . İşlemden hemen sonra hastalar yürütülmektedir.

Termal yöntemlerde ısının etkisine bağlı olarak 1-2 gün işlem hattı boyunca hafif bir yanma, sızlama şikayeti olabilir.

Nontermal yöntemlerde işlem sonrasında hemen hiç şikayet görülmemektedir.

Her iki yöntemde de iyileşme sürecini hızlandırmak için 1 ay boyunca uygun basınç be boyutta varis çorabı ile ilaç tedavisi düzenlenmelidir.

Variste Endovenöz Tedavi

Etiketler: variste endovenöz tedavi,  lazerle varis tedavisi, radyofrekansla varis tedavisi, yapıştırıcı ile varis tedavisi, köpükle varis tedavisi, skleroterapi, kopük tedavisi, lokal anestezi, endovenöz tedavi, endovenöz ablasyon, ultrason, doppler