• 7/24 Hastanemize Ulaşın
  • Hastane Randevu : 0212 919 60 00

Tag Archives: katater

Girişimsel Tedavi

Periferik Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavi

Tedavi Sürecinin Yönetimi

Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinden başlayıp cerrahi seçeneklere uzanan geniş spektrumdaki tekniklerin hepsine hakim ve hepsini uygulayabilen ekipler tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Avrupa’da ve A.B.D.’de “damar hastalıkları uzmanı ve cerrahı” olarak görev yapan hekimler bulunmakta ancak ülkemizde damar hastalıklarının tedavisi ile ilgili sorumluluğun dağıtımında bir takım karmaşalar bulunmaktadır. Ancak asistanlık sürecinden itibaren damar hastalıklarının takibini ve tedavisini yapan ve bu konuda uzmanlaşmış kalp ve damar cerrahisi uzmanlarının, konunun uzmanı kardiyoloji ve radyoloji uzmanları ile birlikte bir ekip olarak tedaviyi yürütmeleri günümüzde izlenmesi gereken en doğru yoldur.

Girişimsel Tedavi

Girişimsel Yöntemler (Endovasküler Yöntemler)

Ayaklarında iyileşmeyen yaraları olan ve istirahat ağrısı olan hastalar ile bacağının kesilmesi (amputasyon) planlanan ancak amputasyon seviyesinin daha aşağıdan olması için uğraşılan hastalarda kullanılması gereken ilk basamak işlemlerdir. Girişimsel yöntemler ile cerrahi arasındaki seçim darlığın yeri, uzunluğu, damar yapısı ve hastanın genel durumu derğerlendirilerek yapılır.

Endovasküler Yöntemler

Girişimsel yöntemlerin hepsi anjiografi salonunda, lokal anestez altında ve herhangi bir kesi yapılmadan uygulanır. Hastanede yatış süresi ve iyileşme süreci, cerrahi tedaviye göre daha kısadır. Bununla birlikte işlem yapılan damarlarda erken veya geç dönemde tekrar darlık oluşma veya tıkanma riski bulunmaktadır.

Tıkanıklığın veya darlığın yerine, uzunluğuna ve süresine bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden biri veya birkaçı kombine edilerek kullanılabilir.

Balon Anjioplasti

• Aterektomi : Damar içinde oluşmuş plakların (kireçlenme) özel kataterler aracılığı ile olduğu yerde parçalanarak aspire edilmesi esasına dayanan tedavi yöntemidir. Özellikle dizaltındaki damar tıkanıklıklarında/darlıklarında ve uyluk bölgesindeki uzun damar daralmalarında ve tam tıkanmalarda kullanılan bir yöntemdir. Balon ve/veya stent ile kombine edilmesi gerekebilir.
• Balon Anjioplasti : Damar içinde görülen darlıkların tedavisinde etkin bir şekilde kullanılan yöntemdir. Damarda daralmaya sebep olan plakların damar duvarına yapıştırılması esasına dayanır. İlaçlı veya ilaçsız balonlarla uygulanabilir. İlaçlı balonlar, mekanik etkilerinin yanında içerdikleri farmakolojik ajanların, damar duvarında oluşturdukları antiinflamatuar (iltihabi süreci engelleme) etkileri nedeni ile ilaçsız balonlara oranla daha etkindirler.
• Stent İmplantasyonu : Özellikle kasığın üstünde yer alan atardamarlarda ve zaman zaman da bacak atardamarlarında kullanılan bir yöntemdir. Dizaltı damarlarda zorda kalınmadıkça kullanılması önerilmez. Tamamen metal yapılı olan stentler ve içi vücutla uyumlu çeşitli yapıdaki materyallerle kaplı stent greftler bulunmaktadır.

Periferik Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavi

Girişimsel işlem öncesinde yukarıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılacaı ile ilgili bir öngörüye sahip olunsa da hangisinin gerekli olduğu ve kullanılacağı ile ilgili nihai karar işlem sırasında verilir.

Etiketler: girişimsel tedavi, anjiyo, katater, balon, stent, aterektomi, trombolitik tedavi, anjiyoplasti, endovasküler, perkutan girişim, damar tıkanıklığı, damar sertliği

Acil Damar Hastalıkları

Acil Damar Hastalıkları

Periferik Emboli

Periferik arter hastalığı zemininde daralmış bir damarın oluşan bir kan pıhtısı ile aniden tıkanması (tromboz) veya kalp, karın içindeki damarda mevcut olan bir pıhtı parçasının kopup dolaşım akımı ile sürüklenip sağlam bir damarı tıkaması (emboli) sonucunda gelişen ani damar tıkanıklıklarıdır.

Acil Damar Hastalıkları

Hastalarda tıkanan damarın ötesindeki bölgede ani başlangıçlı ağrı, solukluk, morarma, soğuma gibi şikayetler meydana gelir. Geç kalınırsa etkilenen bölgede his kaybı, hareket kaybı gibi nörolojik bulgular ve gerginlik, sertlik gelişebilir. Bu döneme dek tedavi edilmemiş hastalarda prognoz kötüdür, etkilenen bölgenin kesilmesine (amputasyon) dek uzanabilecek tedaviler gerekebilmektedir.

Tanıda doppler ultrasonografi, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi anjiografi kullanılmaktadır. Ani olarak gelişen bu tip tıkanıklıklarda organların oksijensizliğe dayanıklılık süreleri değişkenlik göstermekle birlikte minimal hasarın oluşması için kanlanmanın tekrar sağlanması gereklidir. Hızlı hareket edilemediği takdirde uzuv kaybı hatta yaygın bir bölge etkilendi ise yaşam kaybına dahi yol açabilecek ciddi bir tablodur

Tedavide hastalığın süresi, etkilenen doku yaygınlığı, tıkanıklığın yeri gibi faktörler önemlidir. Kan sulandırıcı ilaçlarla uygulanan tedaviler genelde tedaviye geç kalınmış hastalarda kullanılmaktadır. Müdahele süresini geçirmemiş hastalarda perkutan pıhtı eritici ve aspire edici tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Bununla birlikte cerrahi tedavi de pıhtının temizlenmesi için kullanılan yöntemlerdendir.

Damar Yaralanmaları

Delici kesici alet yaralanmaları sonucu atardamarların veya toplardamarların kısmen veya tamamen kesildiği durumlarda hemen müdahele etmek gerekmektedir. Müdahele hem kanamanın durdurulması hem de yaralanmanın ötesine kalan dokulara kanın iletilebilmesinin sağlanması için gereklidir. Yaralanan damarın durumuna göre tamir, ven grefti ile tamir veya bypass, yapay damar ile tamir veya bypass gerekebilmektedir.

Acil Damar Hastalıkları

Etiketler: acil damar hastalıkları, damar yaralanması, emboli, gangren, katater, pıhtı çözücüler, trombolitik tedavi, embolektomi