• 7/24 Hastanemize Ulaşın
  • Hastane Randevu : 0212 919 60 00

Hasta Bilgilendirme

Hasta Bilgilendirme

Damar Sertliği Tıkanıklığı Periferik damar hastalığı nedir? Periferik damar hastalığı (PDH), damar sertliğine ( ateroskleroz ) bağlı olarak vücüdumuzdak...
Karotis Arter Hastalığı Karotis arter hastalığı (KrAH) nedir? KrAH boynun her iki yanından seyrederek kafatasına giren ve beynin beslenmesini sağlayan karotis a...
Acil Damar Hastalıkları Periferik Emboli Periferik arter hastalığı zemininde daralmış bir damarın oluşan bir kan pıhtısı ile aniden tıkanması (tromboz) vey...
Anevrizma ne demektir ve nerelerde görülür? Anevrizma tanım olarak, vücuttaki herhangi bir atardamarın balonlaşarak normal çapının 2 katına ulaşması olarak t...
Periferik Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Tedavi Sürecinin Yönetimi Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinden...
Periferik Arter Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Tedavi Sürecinin Yönetimi Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinden bas...
Varis ve Kronik Venöz Yetersizlik Varis Nedir? Nasıl Oluşur? Toplardamarlar vücutta kullanılmış ve kirlenmiş kanı kalbe taşıyan damarlardır. Bacaklarda yer a...
DVT nedir? Thromboz, eski Yunanca’da “tıkaç” anlamına gelen bir sözcüktür. Günümüzde tromboz, kan damarının kan pıhtısı (trombüs) ile tıkanması...
Pulmoner Emboli Pulmoner Emboli Nedir? Pulmoner emboli (PE), derin bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının (trombüs), oluştuğu yerden koparak akciğer atar...
Variste Cerrahi Tedavi Klasik Varis Cerrahisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz? 10 sene öncesine kadar hemen her hastada uygulanmakta olan klasik varis cerrahisi...
Variste Girişimsel Tedavi Ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?Ameliyatsız tedavi yöntemleri termal ve nontermal (ısı kullanan ve kullanmayan) olmak üzere ik...
Variste Estetik Amaçlı Tedaviler Estetik Amaçlı Girişimler Nasıl Uygulanır? Estetik amaçlı girişimler poliklinik ortamında uygulanır. Hasta herhangi bir...
Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir? Pelvik ağrı, günümüzde kadınların “Kadın Hastalıkları ve Doğum” uzmanlarına başvuru sebepleri arasında ilk sıralard...
Hastalığın Oluşum Mekanizması Hastalığın gelişimine sebep olan neden; gebelik, şişmanlık vb. çeşitli sebeplerle karın içinde bulunan ve kadın genital...
PKS sebepleri nelerdir? PKS oluşumuna neden olan sebepler arasında özellikle karın ve genital bölge ile ilgili toplardamarlarda pıhtılaşmalar ve tıkanıklıkl...
Şikayetler PKS Hastalarında Şikayetler Şikayetler PKS hastalarında genelde nedeni başka sebeplerle açıklanamayan, adet döneminden etkilenmeyen, cinsel i...
Muayene Bulguları Hastaların fizik muayene bulguları çok belirgin değildir. Hastalarda alt karın bölgesine bastırmakla ağrı oluşabilir veya dolgunluk hissed...
Tanı Yöntemleri Şüphelenilen hastalarda tanı için yapılması gereken ilk basamak tetkik doppler (renkli) ultrasonografi olmalıdır. Hastaların hem pelvik b...
PKS Tedavisi Tedavide kullanılabilecek bir takım ilaçlar mevcuttur. Hormon dengesini kuracak bir takım ilaçlar hastalığın ilerleme hızını azaltabilir ve baz...
Periferik Arter Hastalıklarında Medikal Tedavi Tedavi Sürecinin Yönetimi Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinde...
Kalp Damar Hastalıkları Nedir? Gerçekler Organlarımızın çalışmaları için gerekli olan maddeleri taşıyan kanı pompalamakla görevli olan kalp, bu göre...
Kalp Damar Hastalıklarında Şikayetler Kalp damar hastalıklarında görülebilen şikayet veya klinik bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür: * Gö...
Kalp Damar Hastalıklarından Korunma Risk faktörleriyle mücadele çok önemlidir. Risk faktörlerinden; yaş, cins ve aile öyküsünü değiştirmek mümkün deği...
Kalp Damar Hastalıklarında Tedavi Koroner damarlarda önemli darlık ve/veya tıkanıklık görüldüğünde, eğer uygunsa, aynı seansta veya daha sonra balon anji...
Koroner Bypass Koroner arter by-pass cerrahisi nedir? Koroner arter by-pass cerrahisi bir açık kalp ameliyatı olup, bu ameliyatta vücudun başka bir bölgesinde...
Robotik Cerrahi Robotik Cerrahi, kalp cerrahisinin ulaştığı en üst teknolojik nokta olarak kabul edilmektedir.Robot ile operasyonlar çok daha ufak kesilerden, ka...
Minimal İnvazif Cerrahi Kalp cerrahisinde son on yıldır çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak, ameliyat sonuçları giderek daha...
Kapak Ameliyatları Kalp kapakları ile ilgili ameliyatlar kapağın tamiri veya kapağın değiştirilmesi şeklinde ikiye ayrılabilir. Kalp kapağındaki rahatsızl...
Aritmi Cerrahisi/Atriyal Fibrilasyon Atriyal Fibrilasyonun (AF) ameliyatla tedavisi iki grupta incelenebilir. Birinci grup hasta; AF’a yol açan, cerrahi tedavi gere...
Genel Anatomi Genel Anatomi Kalp, göğüs ön duvarı arkasında, orta kısımda iki akciğer arasında yer alır. Kas dokusundanoluşmuştur. Temel işi kanı pom...
Kalp Hastalığı Belirtileri 1. Göğüs Ağrısı Göğüs kafesinin ön kısmında duyulan baskı hissi, sıkışma hissi ve özellikle bu ağrının bir efor ve...
Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Efor Testi (Stres testi) Efor testi iki şekilde uygulanabilir – Eforlu EKG...