Venöz Hastalıklar ve Varis

"Beni Türk hekimIerine emanet ediniz." (M.Kemal Atatürk)

Varis ve Kronik Venöz Yetersizlik


Toplardamarlar vücutta kullanılmış ve kirlenmiş kanı kalbe taşıyan damarlardır. Bacaklarda yer alan toplardamarlar yerçekiminin aksi yönünde kan taşırlar (aşağıdan yukarıya doğru).

Devamı

Derin Ven Trombozu


Thromboz, eski Yunanca'da “tıkaç” anlamına gelen bir sözcüktür. Günümüzde tromboz, kan damarının kan pıhtısı (trombüs) ile tıkanması anlamına gelmektedir.Derin Ven Trombozu (DVT) ise derin yerleşimli toplardamarlarda...

Devamı

Pulmoner Emboli


Pulmoner emboli (PE), derin bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının (trombüs), oluştuğu yerden koparak akciğer atardamarını tıkamasına verilen isimdir. PE, bacaktaki pıhtıdan kopan parça(lar)ın...

Devamı

Variste Cerrahi Tedavi


10 sene öncesine kadar hemen her hastada uygulanmakta olan klasik varis cerrahisi günümüzde yerini EVLA, RF ablasyon ve skleroterapi gibi yeni yöntemlere bırakmaya başlamıştır....

Devamı

Variste Endovenöz Tedavi


Ameliyatsız tedavi yöntemleri termal ve nontermal (ısı kullanan ve kullanmayan) olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Termal yöntemler radyofrekans ve lazer ablasyon yöntemleri iken...

Devamı

Variste Estetik Amaçlı Tedaviler


Estetik amaçlı girişimler poliklinik ortamında uygulanır. Hasta herhangi bir şekilde hastaneye yatırılmaz. Tedaviden hemen sora normal hayata devam edebilir.

Devamı

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri


Modern tıbbın gelişimi ile birlikte gelişme kaydeden perkutan işlemler hem derin ven trombozu (DVT) hem de pulmoner emboli (PE) tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Devamı