• 7/24 Hastanemize Ulaşın
  • Hastane Randevu : 0212 919 60 00

Tag Archives: yapay damar

Cerrahi Tedavi

Periferik Arter Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Tedavi Sürecinin Yönetimi

Periferik damar hastalıklarının tedavisinin, konunun uzmanı ve önlem tedavilerinden baslayıp cerrahi seçeneklere uzanan geniş spektrumdaki tekniklerin hepsine hakim ve hepsini uygulayabilen ekipler tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Avrupa’da ve A.B.D.’de “damar hastalıkları uzmanı ve cerrahı” olarak görev yapan hekimler bulunmakta ancak ülkemizde damar hastalıklarının tedavisi ile ilgili sorumluluğun dağıtımında bir takım karmaşalar bulunmaktadır. Ancak asistanlık sürecinden itibaren damar hastalıklarının takibini ve tedavisini yapan ve bu konuda uzmanlaşmış kalp ve damar cerrahisi uzmanlarının, konunun uzmanı kardiyoloji ve radyoloji uzmanları ile birlikte bir ekip olarak tedaviyi yürütmeleri günümüzde izlenmesi gereken en doğru yoldur.

Risk Faktörlerinin Kaldırılması ve Hayat Değişiklikleri

Periferik Arter Hastalıklarında tedavide öncelikle neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu amaçla;
• Sigaranın bırakılması
• Kilo verilmesi
• Düzenli beslenilmesi
• Hipertansiyon, hiperlipidemi ve şeker hastalığı gibi hastalıkların kontrol altına alınması
• Düzenli egzersiz yapılması
önemlidir.

Cerrahi Tedavi :

Cerrahi Tedavi, özellikle diz üstündeki damarların tedavisinde önerilmektedir. Dizaltındaki hastalıkların tedavisinde cerrahinin başarısız olduğunu ve hatta zarar verdiğini gösteren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.

Tedavi kılavuzlarında cerrahi tedavi; istirahat ağrısı veya sosyal hayatını devam ettirmek için yeterince yürme mesafesi sağlayamayan hastalara önerilen bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte iyileşmeyen yaraları bulunan hastalarda yara iyileşmesini sağlamak ve amputasyon geçirmeye aday olan hastalarda amputasyon seviyesini yükseltmek için de cerrahi tedavi yöntemleri önerilmektedir.,

Cerrahi tedavi yöntemleri, çok uzun veya tam tıkanıklğı olan olan, girişimsel yöntemlerin uygulanamadığı veya girişimsel yöntemler sonrasında tekrarlayan darlıklarda başvurulan yöntemlerdir.

Temel olarak iki tip cerrahi tekniği vardır; bypass ve plakların temizlenmesi. Bypass cerrahisinde, PDHye neden olan tıkanıklığın öncesinden sonrasına, ya vücuttan alınan toplardamar ya da yapay damarlar aracılığı ile yeni bir yol oluşturulmaktadır.Yani bu yöntemde kan alternatif yeni bir yol aracılığı ile, tıkanıklığın ötesine götürülmektedir. Plakların temizlenmesi işleminde de tıkanıklığın olduğu bölgede, damar açılmakta, içi temizlenmekte ve sonrasında damar tamir edilmektedir.

Periferik Arter Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Etiketler: medikal ve cerrahi tedavi,  bypass, yapay damar, suni damar, açık ameliyat, ilaç tedavisi

Damar Genişlemesi

Anevrizma ne demektir ve nerelerde görülür?

Anevrizma tanım olarak, vücuttaki herhangi bir atardamarın balonlaşarak normal çapının 2 katına ulaşması olarak tanımlanır. En sık karın ana atardamarında (abdominal aort) görülürken diz bölgesi (popliteal arter) en sık karşılaşılan periferik anevrizma bölgesidir.

Abdominal aort anevrizmalarında ne tür bulgular görülür?

Karın bölgesindeki aort damarında genişleme genel olarak sessiz seyreder. Hastaların yarısında hafif karın ağrısı olabilir. Ancak karın ağrısı çok müphem bir yakınmadır ve bir çok hastalıkta görülebilir. Bazen karında ya da kasıkta nabızla atan bir şişlik hissedilebilir. Bu hastaların pek çoğuna tanı, başka sebeplerle yapılan ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler sırasında konur.

Nasıl tanı konur?

Abdominal aort anevrizmasının tanısı ultrasonografi, mayetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi anjiografi ile konabilir. Ancak tedavi yöntemini seçmede ve hastalığın anatomisi ile ilgili detayları saptamada en yararlı yöntem BT anjiografidir.

Abdominal Aort Anevrizması neden önemlidir?

Normqal şartlarda 2-3 cm çapındaki abdominal aort 4,5-5 cm.ye gelene kadar herhangi bir risk teşkil etmez. Ancak 5 cm.yi geçen abdominal aortlarda spontan rüptür (kendiliğinden yırtılma) riski%50 artar. Spontan rüptürlü hastaların yarısı hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeder, hastaneye ulaşabilen yarısında ise girişim/operasyon sırasında ölüm riski %50 civarındadır. Bu yüzden abdominal aort anevrizmasının tanısı, takibi ve uygun zamanda uygun tedavinin seçilmesi önem taşımaktadır.

Abdominal Aort Anevrizmalarında cerrahi veya girişimsel tedavi ne zaman yapılmaktadır?

5 cm. çaptan küçük anevrizmalar 6 ay veya 1 yıl gibi aralıklar ile görüntülenerek takip edilmelidirler. 5,5 cm.yi geçmiş, 6 ayda 0,5 cm.den fazla çap artışı bulunan veya 4,5-5,5 cm aralığında çapı bulunup her türlü medikal tedaviye rağmen ağrı şikayetleri devam eden hastalarda cerrahi veya endovasküler işlem uygulamak gerekmektedir.

Endovasküler aort replasmanı (EVAR) nasıl bir işlemdir?

EVAR, anjiografi salonunda yapılan ve sadece kasıklardaki 5 cm.lik kesiler aracılığı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Anatomik özellikler uygun olan abdominal aortlu hastalarda uygulanabilen bu işlemin ölüm ve komplikasyon riski cerrahi tedaviye oranla daha düşüktür.

Genel veya lokal anestezi altında uygulanabilen bir işlem olan EVARda işlem süresi cerrahiye göre daha kısa olup taburculuk, normal hayata dönüş ve iyileşme süreçleri cerrahi tedaviye oranla belirgin şekilde daha hızlıdır.

Bilgisayarlı tomografi ile abdominal aortun anatomik özellikleri 3 boyutlu olarak değerlendirildikten sonra her hasta için ayrı ve özel stent greftler hazırlanır. Anjiografi salonunda öncelikle her iki kasık damarı cerrahi olarak hazırlanır ve bu damarlar aracılığı ile yapılan işlem ile hastaya özel hazırlanan stent greftler anevrizmatik damar bölgelerini kapatacak şekilde damar içine yerleştirilir. Daha sonra kasık bölgesindeki damarla tamir edilerek kesiler kapatılır ve işlem sonlandırılır.

Abdominal aort anevrizmasında cerrahi tedavi hala kullanılıyor mu?

Teknolojik ve teknik gelişmeler ile birlikte abdominal aort anevrizması tedavisinde EVAR çok önemli bir rol almaya başlasa da belirli hasta gruplarında cerrahi tedavinin gererkliliği yerini koyumaktadır.

Hastanede kalış süresi, ölüm ve komplikasyon olasılığı, işlem sonrası yatış ve normal hayata dönüş süresi daha yüksek olsa da anatomik özellikleri EVAR için uygun olmayan hastalarda cerrahi tedavi tek seçen olarak yerini korumaktadır.

Anevrizmalar

Etiketler:  damar genişlemesi, anevrizma, aort anevrizması, aort replasmanı, yapay damar, endovasküler aort replasmanı, EVAR, stent, greft, balonlaşma